DIERS 4D posture Lab
Statické měření celého těla

Přehled

Komplexní měření všech parametrů od hlavy až k patě
Postavení páteře, pánve, došlap nohy staticky a dynamicky

Mám zájem o představení přístroje

Další specifikace produktu

Kombinace dvou měřících systémů DIERS FORMETRIC 4D a DIERS PEDOSCAN umožňuje simultánní analýzu páteře, pozice pánve, tlaku chodidel a pozici středu těla. Synchronizované měření je hodnotným prvkem ve stanovení optimální léčby, např. pro výrobu nápravných vložek do bot.

DIERS FORMETRIC 4D

DIERS FORMETRIC je světově nejrozšířenější měřící technologie pro optickou 3D analýzu páteře a postoje.

Postupy měření byly vyvinuty ve spolupráci s předními univerzitami v rámci výzkumných projektů EU. Původním klinickým cílem bylo, aby pacienti se skoliózou nebyli vystaveni přílišnému radiačnímu záření.

Metoda umožňuje bezradiační topografii měření, včetně 3D rekonstrukce páteře. Specifikuje různé klinické parametry a kvantitativní analýzu statiky postoje těla, skoliózu a různé další odchylky páteře.

Systém automaticky detekuje anatomické znaky, stejně jako centrální osu a rotaci.

DIERS PEDOSCAN

Systém zachycení tlaku nohou a analýzy chůze DIERS pedoscan umožňuje rychlou a přesnou detekci a zobrazení tlaku lidské nohy v postoji i v pohybu.

Je zaznamenávána rozmanitost klinických problémů objektivní a kvantitativní analýzy, rozložení váhy, tlaku špiček a pohybové asymetrie k rozpoznání chybného postavení nohou či omezení funkčnosti dolních končetin.

Směr chůze je v softwaru nastavitelný podle osy, čímž je možné dynamické měření ve dvou směrech, které podstatně šetří čas.

Přesná a vysokofrekvenční měřící technologie nabízí každému uživateli možnost zachytit a zdokumentovat i rychlé pohyby těžiště těla a změny zatížení.

K dispozici jsou měřící desky  0,5 – 4 m délky.

Klinické použití:

 • chybné postavení nohou a jejich korektury
 • diabetická péče o nohy
 • vložky do bot
 • dysbalance v obrazu chůze
 • analýza postoje
 • ortézové / protézové opatření
 • ve spojení s CMD

Výhody pro pacienty:

 • rychlý průběh vyšetření
 • okamžitá dokumentace
 • libovolně opakovatelné vyšetření
 • objektivní naměřené výsledky
 • podklad pro léčbu

Softwarové rozšíření:

 • DIERS foot balance – ke korekci nohou vypodložením vložkami
 • DIERS posture balance – ke korekci postoje (držení těla) vypodložením vložkami
 • DIERS pedofeedback – trénink Biofeedback na základě softwaru

Máte zájem o představení
lékařského přístroje?

Odesláním formuláře vyjadřuji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby společnosti Medicaltech s.r.o.

Rádi se sejdeme a poradíme...

Ing. Filip Žampach

Ředitel a jednatel společnosti