FotoFinder Academy 2019

Vzdělávání v diagnostice melanomu spolu s FotoFinder.